Ανακοίνωση, 18 Μαρτίου 2009

18 Μαρτίου, 2009

Ανακοίνωση, 18 Μαρτίου 2009

 

Η «Ένωση κατά των Διακρίσεων Λόγω Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου»,  είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που δημιουργήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2009. Διοικείται προσωρινά από την  διοικούσα επιτροπή των μελών της, με την πολύτιμη βοήθεια του νομικού της εκπροσώπου, έως την Τετάρτη 15/4/2009 που έχει οριστεί η Γενική Συνέλευση η οποία θα εκλέξει το  3μελές Διοικητικό της Συμβούλιο.

 

Η Ένωση μέχρι την οριστικοποίηση των εσωτερικών της αρμοδιοτήτων αλλά και για λόγους οικονομίας χρόνου και συνέπειας, θα κινηθεί αρχικά στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της αρχικής ομάδας των μελών της.

 

Σας γνωστοποιούμε ότι τα σχόλια του μπλογκ για λόγους πρακτικούς θα παραμείνουν κλειστά, μπορείτε όμως να επικοινωνείτε στο e-mail: stopdiakriseis@gmail.com

 

Σας ευχαριστούμε

 

Η Διοικούσα Επιτροπή            Ο νομικός εκπρόσωπος

 

 

Η Αναφορά που υποβλήθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη για τη Λυρική Σκηνή

15 Μαρτίου, 2009

Η Ένωση κατά των Διακρίσεων Λόγω Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία) κατέθεσε την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009, αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με ομοφοβικές πράξεις, δηλώσεις και παραλείψεις της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.) και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.) που οδήγησαν στην παρεμπόδιση της ελευθερίας της έκφρασης στην παράσταση «Ρούσαλκα» που ανεβαίνει στην Λυρική.

Με τις ενέργειες της, η Ο.Λ.Σ., αυτοτελής δημόσια υπηρεσία εποπτευόμενη από το ΥΠ.ΠΟ, φέρεται ότι πέτυχε την αφαίρεση της σκηνής ενός φιλιού δύο ανδρών, θίγοντας την ακεραιότητα της σκηνικής δημιουργίας και αποκλείοντας τους θεατές από το να κοινωνήσουν στην πληρότητά της την παράσταση. Πρόκειται δηλαδή για επιβολή λογοκρισίας με κίνητρο την αποτροπή της παρουσίασης ενός ήρωα ως ομοφυλόφιλου.

Από την πλευρά της, η Ε.Λ.Σ., κρατικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενου από το ΥΠ.ΠΟ, δεν κατάφερε να αποτρέψει τον ακρωτηριασμό της παράστασης, διασφαλίζοντας περιβάλλον ελεύθερης δημιουργίας. Αντίθετα, ανέχθηκε την διανομή του παραπάνω κειμένου, δεν καταδίκασε ρητώς τις ομοφοβικές δηλώσεις του προέδρου του Δ.Σ. της Ορχήστρας και δεν φρόντισε στη συνέχεια να αποκατασταθεί η ακεραιότητά του έργου, καλώντας τους συντελεστές να δείξουν ανοχή στην σκηνοθετική επιλογή.

Στην αναφορά γίνεται  και μνεία στα γεγονότα που ακολούθησαν το περασμένο Σάββατο εντός της Λυρικής Σκηνής.

Η Ένωση ζητά από τον Συνήγορο να διαμεσολαβήσει ώστε να εξεταστούν αρμοδίως οι ευθύνες και να παρασχεθούν οι σχετικές εξηγήσεις εκ μέρους της O.Λ.Σ. και της Ε.Λ.Σ. που είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή λογοκρισίας με αποκλειστικό κριτήριο την αποτροπή της παρουσίασης ενός ήρωα ως ομοφυλόφιλου».

Το πλήρες κείμενο της αναφοράς που υποβλήθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή .pdf και σε μορφή .doc

Καλώς ήλθατε στο blog της Ένωσης «Stop στις Διακρίσεις»

15 Μαρτίου, 2009

stop21Η «Ένωση κατά των Διακρίσεων Λόγω Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου», είναι Αστική Μή Κερδοσκοπική Εταιρία, που ιδρύθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2009. Χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο «Stop στις Διακρίσεις» και διοικείται από εξαμελή διοικούσα επιτροπή.

Απώτερος σκοπός της εταιρίας είναι:

Η κατάργηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, βάσει των αρχών που προκύπτουν από το Ελληνικό Σύνταγμα, την Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε., τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις Αρχές της Yogyakarta.

Η εταιρεία θα σχεδιάζει, διοργανώνει και υποστηρίζει δράσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην επίτευξη των εξής επιμέρους στόχων:

– Προώθηση και υποστήριξη της ισονομίας, ισότητας και ίσης μεταχείρισης των ευρισκόμενων στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.

– Ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των ομοφυλόφιλων, λεσβιών, αμφιφυλόφιλων διεμφυλικών και διαφυλικών ατόμων.

– Ευαισθητοποίηση και άσκηση πίεσης προς αρμόδιους κυβερνητικούς, πολιτικούς φορείς και συνδικαλιστικούς φορείς, ώστε να προωθήσουν και να υποστηρίξουν την ισονομία, ισότητα και ίση μεταχείριση των ευρισκόμενων στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.

– Ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα ισονομίας, ισότητας και της ίσης μεταχείρισης των ευρισκόμενων στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.

– Διασύνδεση των σχετικών εγχώριων δράσεων της εταιρείας με αντίστοιχες φορέων του εξωτερικού.

– Προώθηση του αιτήματος των διαφυλικών και διεμφυλικών ατόμων για την αναγνώριση από την πολιτεία του επιθυμητού τους φύλου χωρίς την προϋπόθεση ανατομικών αλλαγών.

Οι δράσεις της Εταιρείας θα συνίστανται στο σχεδιασμό και υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων, έκδοση εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, δημόσιες εκδηλώσεις και συζητήσεις, σύσταση συμβουλευτικών ή επιστημονικών επιτροπών, διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων.

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπό μας!

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επικοινωνία: stopdiakriseis@gmail.com

– – – – – – – – – – – – –

13 Μαρτίου, 2009

Welcome!

This site is under construction

* Επικοινωνία: stopdiakriseis@gmail.com